office@razprostranenie.bg

Фирмата е разработила и поддържа собствена логистична мрежа за осъществяване на доставките до своите абонати и отделните павилиони за продажба на вестници и списания. За коректността и точността на доставките се грижи изграден и поддържан от „Разпространение на печата" собствен GPS-център. Постоянните инвестиции в нови транспортни средства спомагат за повишаване на надеждността на всяка отделна доставка.

логистична мрежа