office@razprostranenie.bg

ЗА НАС

"Разпространение на печата" АД е най-старата разпространителска компания в България, съчетаваща богат опит и традиции със съвременни практики и технологични нововъведения в сферата на диструбуцията на печатните медии. Дружеството е създадено през октомври 1934 г., като вече 80 години гради и утвърждава имиджа си на лоялен и коректен доставчик на печатни издания на територията на България.