office@razprostranenie.bg

Лице за контакти: Даниела Иванова – национален координатор

Моб:+359 882 096 230; +359 878 433 711;
Email: office@razprostranenie.bg
d_iwanowa@razprostranenie.bg

Регионални представители:
Валентин Подмолов - мениджър търговска мрежа Западна България,
+359 877 729 224
Петър Добрев - мениджър търговска мрежа Централна България,
+359 888 109 058
Илиян Илиев - мениджър търговска мрежа Източна България,
+359 899 918 212